bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Stęszew www.steszew.pl
Uchwały > sesja 4 strona główna 

sesja 4
 Uchwała nr IV/49/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 8 lutego 2007 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok
Data wprowadzenia informacji 2007-02-21 18:43:21 Informację zaktualizowano 2007-02-21 18:57:54, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr IV/50/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Data wprowadzenia informacji 2010-05-18 08:23:15, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr IV/51/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie zgody na przekazanie Województwu Wielkopolskiemu przez Gminę Stęszew pomocy finansowej z budżetu gminy
Data wprowadzenia informacji 2010-05-18 08:25:30, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr IV/52/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2010-05-18 08:26:50, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr IV/53/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe
Data wprowadzenia informacji 2010-05-18 08:28:43, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr IV/54/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2010-05-18 08:29:44, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr IV/55/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2010-05-18 08:30:53, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr IV/56/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Strykowie
Data wprowadzenia informacji 2010-05-18 08:31:51, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr IV/57/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Trzebawiu
Data wprowadzenia informacji 2010-05-18 08:32:39, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr IV/58/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie nabycia przez gminę Stęszew nieruchomości położonej w Trzebawiu
Data wprowadzenia informacji 2010-05-18 08:33:43, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr IV/59/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 8 lutego 2007 r. zmieniająca uchwałę z dnia 23 listopada 2004 roku nr XX/210/2004 w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej
Data wprowadzenia informacji 2010-05-18 08:35:31, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl