bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Stęszew www.steszew.pl
Uchwały > sesja 37 strona główna 

sesja 37
 Zmiana uchwały budżetowej na 2006 rok
Data wprowadzenia informacji 2006-12-13 10:05:16, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXVII/393/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 października 2006 r. w sprawie Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew w części dotyczącej terenu położonego w miejscowościach Rybojedzko, Tomiczki i Jeziorki oraz Skrzynki
Data wprowadzenia informacji 2010-04-08 10:25:30, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXVII/394/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 października 2006 r. w sprawie Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew w części dotyczącej terenu położonego w miejscowości Trzebaw
Data wprowadzenia informacji 2010-04-08 10:26:57 Informację zaktualizowano 2010-04-08 10:38:45, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXVII/395/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 października 2006 r. w sprawie Zmiany Uchwały nr IX/81/1999 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 15.09.1999 r. dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Witobel - działka nr ewid. 162/4
Data wprowadzenia informacji 2010-04-08 10:35:14 Informację zaktualizowano 2010-04-08 10:39:02, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXVII/396/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 października 2006 r. w sprawie Zmiany Uchwały nr XVIII/163/2000 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 6.12.2000 r. dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stęszew dla terenu położonego we wsi Skrzynki - działki nr 93/2, 132/1, 133/1, 130/4, 90/1, 109/10 i 109/16
Data wprowadzenia informacji 2010-04-08 10:38:27, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXVII/397/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 października 2006 r. w sprawie Zmiany Uchwały nr XXV/233/2001 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26.11.2001 r. dotyczącej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stęszew dla terenu położonego we wsi Skrzynki - działki nr 93/10 do 93/18 przy ulicy Dworcowej
Data wprowadzenia informacji 2010-04-08 10:40:37, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXVII/398/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 października 2006 r. w sprawie Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulicy Trzebawskiej i Mosińskiej w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2010-04-08 10:42:02, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXVII/399/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 października 2006 r. w sprawie Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stęszew dla terenu położonego w rejonie ul. Mosińskiej - działka nr 1659/5 i część działki nr 1660/15
Data wprowadzenia informacji 2010-04-08 10:43:25, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXVII/400/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 października 2006 r. w sprawie Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment wsi Skrzynki, gmina Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2010-04-08 10:44:50, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXVII/401/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 października 2006 r. w sprawie Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - część wsi Sapowice
Data wprowadzenia informacji 2010-04-08 10:47:07, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXVII/402/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 października 2006 r. w sprawie Sprzedaży nieruchomości położonej w Strykowie
Data wprowadzenia informacji 2010-04-08 10:48:22, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXVII/403/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 października 2006 r. w sprawie Nabycia przez Gminę Stęszew nieruchomości położonej w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2010-04-08 10:50:04 Informację zaktualizowano 2010-04-08 10:50:25, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXVII/404/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 października 2006 r. w sprawie Sprzedaży urządzeń kotłowni
Data wprowadzenia informacji 2010-04-08 10:51:41, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXVII/405/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 października 2006 r. w sprawie Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2010-04-08 10:53:31, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXVII/406/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 października 2006 r. w sprawie Zmiany Uchwały nr XXIII/251/2005 z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
Data wprowadzenia informacji 2010-04-08 10:54:45, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl