bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Stęszew www.steszew.pl
Uchwały > sesja 34 strona główna 

sesja 34
 Zmiana uchwały budżetowej na 2006 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-08-04 09:56:11, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Zakres i forma informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stęszew za I półrocze roku budżetowego oraz informacji, o której mowa w art. 197 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych
Data wprowadzenia informacji 2006-08-04 09:59:37, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Data wprowadzenia informacji 2006-08-04 10:00:33, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Data wprowadzenia informacji 2006-08-04 10:01:25, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwalenie Statutu Biblioteki Publicznej w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2006-08-04 10:02:10, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Odwołanie Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Data wprowadzenia informacji 2006-08-04 10:02:38, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Prawo pierwokupu nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2006-08-04 10:03:07, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Nadanie nazwy rondu w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2006-08-04 10:03:42, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Nabycie przez Gminę Stęszew nieruchomości położonej w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2006-08-04 10:04:28, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Nabycie przez Gminę Stęszew nieruchomości położonych w Mirosławkach
Data wprowadzenia informacji 2006-08-04 10:05:10, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Nadanie statutu Urzędowi Miejskiemu Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2006-08-04 10:05:50, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Trzebawiu
Data wprowadzenia informacji 2006-08-04 10:06:25, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl