> Ogłoszenia o naborze / wyborze
Ogłoszenia o naborze / wyborze
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
urzędnicze – księgowa Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Stęszewie

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko urzędnicze – księgowa Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Stęszewie, ul. Poznańska 11, Stęszew.

Komisja w składzie :
- Irena Wojtkowiak – przewodnicząca
- Agata Wolniewicz – członek
- Lucyna Augustyniak – Balicka – członek

Przeprowadziła nabór na stanowisko – księgowa

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze umieszczone w intrenecie oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew zgłosiło się 4 kandydatów. Przeprowadzono weryfikację ofert, pod kątem zgodności z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu o naborze, w wyniku której wymagania spełnili wszyscy kandydaci.

Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, dnia 29 kwietnia 2016 roku, komisja uznała, że Pani Sylwia Jawdyk spełniła stawiane Jej wymagania w stopniu pozwalającym na wybór Jej osoby oraz uzyskała największą ilość punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-05-04 08:27:33 | Data modyfikacji: 2016-05-10 19:36:54.
Data wprowadzenia: 2016-05-04 08:27:33
Data modyfikacji: 2016-05-10 19:36:54
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Stęszew
ul. ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew
Kierownik Jednostki
Kontakt:
Tel: (+48 61) 819 71 20
Fax: (+48 61) 813 42 87
e-mail: urzadgminy@steszew.pl