> Ogłoszenia o naborze / wyborze
Ogłoszenia o naborze / wyborze
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
ds.organizacyjno-administracyjnych-obsługa
sekretariatu.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO
DS. ORGANIZACYJNO- ADMINISTRACYJNYCH- OBSŁUGA SEKRETARIATU,
URZĘDU MIEJSKIEGO GMINY STĘSZEW,
UL. POZNAŃSKA 11, STĘSZEW

Komisja w składzie:
- Dorota Stachowiak- przewodniczący,
- Maria Makowska- członek,
- Joanna Zaborska- członek

przeprowadziła nabór na stanowisko ds. organizacyjno- administracyjnych- obsługa sekretariatu.
W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze umieszczone w internecie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew zgłosiło się 21 kandydatów.
Przeprowadzono weryfikację ofert, pod kątem zgodności z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu o naborze, w wyniku której wymagania formalne spełniło 16 kandydatów.
23 marca 2016r. przeprowadzono test sprawdzający, w wyniku którego do kolejnego etapu- rozmowa, zakwalifikowały się 3 osoby.
Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, dnia 6 kwietnia 2016r., na stanowisko ds. organizacyjno- administracyjnych- obsługa sekretariatu wybrana została Beata Tadeusz, która najlepiej sprostała stawianym wymaganiom oraz uzyskała największą liczbę punktów z testu i rozmowy kwalifikacyjnej

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-04-13 11:19:52.
Data wprowadzenia: 2016-04-13 11:19:52
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Stęszew
ul. ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew
Kierownik Jednostki
Kontakt:
Tel: (+48 61) 819 71 20
Fax: (+48 61) 813 42 87
e-mail: urzadgminy@steszew.pl