> Ogłoszenia o naborze / wyborze
Ogłoszenia o naborze / wyborze
Informacja o wynikach naboru na stanowisko:
Opiekun dowożenia

Wyniki naboru na stanowisko – opiekun dowożenia

1. W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko pracy, aplikacje złożyło 3 kandydatów

Renata Leśniczak, Stęszew – spełnia wymogi formalne
Małgorzata Matecka , Stęszew – spełnia wymogi formalne
Izabella Tomczak, Stęszew – zrezygnowała

2. Dnia 19 sierpnia 2015 r. w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół – Stęszew ul. Poznańska 11

3. Komisja w składzie :
Irena Wojtkowiak – przewodnicząca
Krystyna Przybylska – członek
Lucyna Augustyniak - Balicka – członek
przeprowadziła postępowanie rekrutacyjne (rozmowa z kandydatami) w wyniku którego na stanowisko opiekuna dowożenia wybrano Renatę Leśniczak.

4. Zastosowano następujące metody naboru:
ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu (Biuletyn Informacji Publicznej) oraz na tablicach
ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

5. Uzasadnienie wyboru:
Kandydatka spełniła stawiane wymagania i wykazała się niezbędną wiedzą.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-08-20 14:38:29 | Data modyfikacji: 2015-08-20 14:41:13.
Data wprowadzenia: 2015-08-20 14:38:29
Data modyfikacji: 2015-08-20 14:41:13
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Stęszew
ul. ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew
Kierownik Jednostki
Kontakt:
Tel: (+48 61) 819 71 20
Fax: (+48 61) 813 42 87
e-mail: urzadgminy@steszew.pl