Ogłoszenia o naborze / wyborze

Informacja o wynikach naboru

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO
DS. LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA- ½ ETATU

Komisja w składzie:
- Dorota Stachowiak- przewodniczący,
- Maria Makowska- członek,
- Joanna Zaborska- członek,
- Barbara Pempera- członek

przeprowadziła nabór na stanowisko ds. leśnictwa i ochrony środowiska-
½ etatu.

Na ogłoszenie o naborze umieszczone w internecie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew odpowiedziało 4 kandydatów:
1. Elżbieta Borowiak- Mosina,
2. Paulina Woś- Stęszew,
3. Marek Rybarski- Srocko Małe,
4. Krzysztof Szklarek- Kórnik.

Przeprowadzono weryfikację ofert, pod kątem zgodności z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu o naborze, w wyniku której wymagania formalne spełniło 3 kandydatów.
Ww. osoby zostały zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, która odbyła się 9 czerwca br.

W wyniku postępowania rekrutacyjnego, na stanowisko ds. leśnictwa i ochrony środowiska- ½ etatu wybrano Marka Rybarskiego, który najlepiej sprostał stawianym wymaganiom oraz uzyskał największą liczbę punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-06-17 08:45:57 | Data modyfikacji: 2015-06-17 08:48:19.
Data wprowadzenia: 2015-06-17 08:45:57
Data modyfikacji: 2015-06-17 08:48:19
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót