> Ogłoszenia o naborze / wyborze
Ogłoszenia o naborze / wyborze
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds
Gospodarki Gruntami

Komisja w składzie:
- Dorota Stachowiak- przewodniczący,
- Maria Makowska- członek,
- Joanna Zaborska- członek
przeprowadziła nabór na stanowisko ds. gospodarki gruntami.

Na ogłoszenie o naborze umieszczone w internecie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew zgłosiło się 10 kandydatów:
1. Marcin Bartkowiak- Poznań,
2. Iwona Krupa- Trzebaw,
3. Anna Drożdżyńska- Trzebaw,
4. Małgorzata Bławat- Stęszew,
5. Natalia Kaczmarek- Tomice,
6. Aneta Owsianna- Drożdżyce,
7. Dagmara Portasiak- Bartkowiak- Dopiewo,
8. Ariel Jóźwiak- Granowo,
9. Emil Filipiak- Mosina,
10. Michał Gienieczko- Poznań,

Przeprowadzono weryfikację ofert, pod kątem zgodności z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu o naborze, w wyniku której wymagania formalne spełnili następujący kandydaci:
1. Iwona Krupa- Trzebaw,
2. Anna Drożdżyńska- Trzebaw,
3. Małgorzata Bławat- Stęszew,
4. Natalia Kaczmarek- Tomice,
5. Aneta Owsianna- Drożdżyce,
6. Dagmara Portasiak- Bartkowiak- Dopiewo,
7. Ariel Jóźwiak- Granowo,
8. Emil Filipiak- Mosina,
9. Michał Gienieczko- Poznań,

Ww. osoby zostały zaproszone na rozmowy kwalifikacyjne, które odbyły się w dniach 25.09.2014r., 1.10.2014r., 8.10.2014r., 16.10.2014 r.
W wyniku postępowania rekrutacyjnego oraz dodatkowej rozmowy z trzema kandydatkami, komisja postanowiła, iż konkurs nie zostanie rozstrzygnięty.

Uzasadnienie:
Konkurs nie może zostać rozstrzygnięty z uwagi na fakt rozbieżności oczekiwań (Jedynie dwie osoby spełniły nałożone konkursem wymagania. Zaszły jednak inne rozbieżności w oczekiwaniach obu stron, które spowodowały, że osoby te nie mogą zostać zatrudnione).

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-11-25 14:34:06 | Data modyfikacji: 2014-11-25 14:35:27.
Data wprowadzenia: 2014-11-25 14:34:06
Data modyfikacji: 2014-11-25 14:35:27
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Stęszew
ul. ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew
Kierownik Jednostki
Kontakt:
Tel: (+48 61) 819 71 20
Fax: (+48 61) 813 42 87
e-mail: urzadgminy@steszew.pl