Ogłoszenia o naborze / wyborze

Informacja o wynikach naboru na stanowisko
Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stęszewie

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO
DYREKTORA MUZEUM REGIONALNEGO W STĘSZEWIE

Komisja w składzie:
- Maria Makowska- przewodniczący,
- Elżbieta Przynoga- członek,
- Joanna Zaborska- członek
przeprowadziła postępowanie w związku z naborem na stanowisko Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stęszewie.

Na ogłoszenie o naborze umieszczone w internecie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew odpowiedziały następujące osoby:
1. Anna Klaudel- Stęszew,
2. Katarzyna Jóźwiak- Dębno,
Dnia 29 maja 2014r. komisja dokonała weryfikacji ofert, pod kątem zgodności z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu o naborze, w wyniku której ustalono, iż oferty:
Anny Klaudel- nie spełniła wymogów formalnych- została odrzucona,
Katarzyny Jóźwiak- spełniła wymogi formalne.

Katarzyna Jóźwiak została zaproszona na rozmowę kwalifikacyjną, która odbyła się dnia 4 czerwca 2014r. Kandydatka spełniła wszystkie stawiane w postępowaniu konkursowym wymagania. Została pozytywnie oceniona przez członków komisji. W związku z czym jej kandydatura została wybrana na stanowisko Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stęszewie.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-06-11 15:01:01 | Data modyfikacji: 2014-06-11 15:01:48.
Data wprowadzenia: 2014-06-11 15:01:01
Data modyfikacji: 2014-06-11 15:01:48
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót