Ogłoszenia o naborze / wyborze

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds.
inwestycji

Komisja w składzie:

- Joanna Zaborska- przewodniczący,
- Dorota Stachowiak- członek,
- Marek Baranowski- członek

przeprowadziła nabór na stanowisko ds. inwestycji.

Na ogłoszenie o naborze umieszczone w internecie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew zgłosiło się 15 kandydatów:

1. Magdalena Adamska- Strykowo,
2. Anita Dobrzyńska- Stęszew,
3. Magdalena Górska- Mosina,
4. Maciej Heilman- Poznań,
5. Agnieszka Kęska- Stęszew,
6. Agata Pasterkiewicz- Kościan,
7. Zuzanna Pawłowska- Luboń,
8. Anna Polaszczyk- Puszczykowo,
9. Dagmara Portasiak- Bartkowiak- Poznań,
10. Łukasz Rogal- Mosina,
11. Krzysztof Rychlicki- Stęszew,
12. Paulina Wieland- Poznań,
13. Tomasz Wróblewski- Mosina,
14. Katarzyna Zimoch- Kórnik,
15. Mikołaj Ziomek- Kościan.


Przeprowadzono weryfikację ofert, pod kątem zgodności z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu o naborze, w wyniku której wymagania formalne spełnili następujący kandydaci:

1. Anita Dobrzyńska- Stęszew- spełnia wymogi formalne,
2. Magdalena Górska- Mosina- spełnia wymogi formalne,
3. Maciej Heilman- Poznań- spełnia wymogi formalne,
4. Agnieszka Kęska- Stęszew- spełnia wymogi formalne,
5. Agata Pasterkiewicz- Kościan- spełnia wymogi formalne,
6. Anna Polaszczyk- Puszczykowo- spełnia wymogi formalne,
7. Dagmara Portasiak- Bartkowiak- Poznań- spełnia wymogi formalne,
8. Katarzyna Zimoch- Kórnik- spełnia wymogi formalne.
9. Mikołaj Ziomek- Kościan- spełnia wymogi formalne.

Ww. osoby zostały zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, która odbyła się dnia 4 października 2013 r. W wyniku postępowania rekrutacyjnego, na stanowisko ds. inwestycji wybrano Agatę Pasterkiewicz.

Uzasadnienie:
Kandydatka spełniła wszystkie stawiane w postępowaniu konkursowym wymagania. Została najlepiej oceniona przez członków komisji.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-02-19 11:06:51 | Data modyfikacji: 2014-02-19 11:08:38.
Data wprowadzenia: 2014-02-19 11:06:51
Data modyfikacji: 2014-02-19 11:08:38
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót