Organizacje pożytku publicznego

Informacja

INFORMACJA

o wynikach konsultacji projektu uchwały w sprawie:

Rocznego programu współpracy Gminy Stęszew z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi  działającymi na rzecz mieszkańców gminy Stęszew i pomiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostały przeprowadzone w celu  przedłożenia  pisemnych propozycji i uwag do projektu  uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz  innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

Konsultacje zostały przeprowadzone od dnia 12.09.2013r. do dnia 30.09.2013 r.

Ogłoszenie o konsultacjach zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew www.steszew.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej,  na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu oraz  zostało wysłane do organizacji działających na terenie Miasta i Gminy Stęszew.  

Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich  propozycji  i uwag drogą korespondencyjną , elektroniczną lub osobiście w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew.

Do Urzędu nie wpłynęła żadna uwaga ani propozycja  do projektu uchwały. 

Stęszew 7.10.2013 r.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-10-07 14:58:59 | Data modyfikacji: 2015-04-15 10:22:11.
Data wprowadzenia: 2013-10-07 14:58:59
Data modyfikacji: 2015-04-15 10:22:11
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót