Organizacje pożytku publicznego

KONSULTACJE projektu uchwały w sprawie Rocznego
Programu Współpracy Gminy Stęszew z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalności pożytku
publicznego na rok 2014

Na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/356/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2010 r.  w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego Gminy Stęszew lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3.ust.3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji BURMISTRZ STĘSZEWA uprzejmie zaprasza do konsultacji przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców gminy Stęszew polegającej na przedłożeniu pisemnych propozycji zadań i uwag do projektu uchwały w sprawie  :  Rocznego Programu Współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 .

Propozycje należy składać do dnia 30 września 2013r.
1. drogą korespondencyjną lub osobiście w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew
ul. Poznańska 11 ( pok. Nr 21)  
2. drogą elektroniczną na adres e-mail : pozytek@steszew.pl

Jednocześnie informuję , że wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów gminy Stęszew , a sprawozdanie z konsultacji zostanie ogłoszone na stronie internetowej  www.steszew.pl w Biuletynie Informacji Publicznej , na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu Gminy .

Do pobrania:

Projekt Uchwały w formacie .pdf


 

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-09-13 10:54:41 | Data modyfikacji: 2013-09-13 11:03:07.
Data wprowadzenia: 2013-09-13 10:54:41
Data modyfikacji: 2013-09-13 11:03:07
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót