Organizacje pożytku publicznego

Zarządzenie nr 113 Burmistrza Gminy Stęszewz
dnia 2011.11.24 w sprawie otwartego konkursu ofert
na realizację zadania publicznego

Zarządzenie nr 113
Burmistrza Gminy Stęszew
z dnia  24.11.2011

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

 Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) zarządzam:
 
§ 1. Ogłosić konkurs na zadanie z zakresu opieki paliatywnej dla
        mieszkańców gminy Stęszew na 2012 rok.

§ 2. Załącznik do zarządzenia określa treść ogłoszenia.

§ 3. Ogłoszenie o którym mowa w § 2 podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stęszew , stronie internetowej (www.steszew.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew.

§ 4. Termin składania ofert upływa w dniu 16 grudnia 2011 r.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia - treść ogłoszenia (format .doc, format .odt)
Wzór oferty realizacji zadania publicznego (format .pdf)
Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego (format .pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-11-25 12:23:14 | Data modyfikacji: 2011-11-25 13:03:56.
Data wprowadzenia: 2011-11-25 12:23:14
Data modyfikacji: 2011-11-25 13:03:56
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót