Organizacje pożytku publicznego

Wyniki konkursu ofert na wspieranie zadań
publicznych

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie wyników konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Miasta i Gminy Stęszew w 2009 r . Na podstawie art.11.ust 2 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.u.Nr 96 poz.873 ze zmianami / oraz na podstawie  Zarządzenia nr 198 Burmistrza Gminy Stęszew  z dnia 19 maja 2009 r

Podaje się do publicznej wiadomości wyniki konkursu ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu  :
„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz szkolenie i udział w zawodach piłkarskich drużyny młodzieżowej z miejscowości Trzebaw „

Na realizację zadania przeznaczone zostały środki w wysokości 7.500 zl
Do Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew wpłynęła 1 oferta w dniu 15.06.2009 r
Oferta została złożona przez  LZS  „TORNADO „  Trzebaw

Koszt całkowity zadania  wynosi  :  9.000.00 zł
Koszt dotacji                                    7.500.00 zł    tj. 83 %
Finansowane środki własne             1.500.00 zł    tj. 17 %

Stęszew  23.06.2009 r

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-07-16 14:36:55 | Data modyfikacji: 2009-07-16 14:38:10.
Data wprowadzenia: 2009-07-16 14:36:55
Data modyfikacji: 2009-07-16 14:38:10
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót