Organizacje pożytku publicznego

Wyniki konkursu na wspieranie zadań publicznych

Ogłoszenie wyników konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Miasta i Gminy Stęszew w 2009 r . Na podstawie art.11.ust 2 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.u.Nr 96 poz.873 ze zmianami / oraz na podstawie  Zarządzenia nr 117 Burmistrza Gminy Stęszew  z dnia 12 lutego 2009 r 

Podaje się do publicznej wiadomości wyniki konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w roku 2009 

Na zadania  z zakresu :

I. Upowszechnianie  kultury fizycznej i sportu wpłynęło
6 ofert , które spełniają  kryteria oceny warunków konkursowych .
     

1. Organizacja szkolenia i zawodów  w piłce nożnej na terenie miejscowości
Stęszew . Została złożona  jedna  oferta przez  KS „LIPNO” Stęszew –
spełnia  kryteria oceny konkursowej  .

Koszt całkowity zadania wynosi  kwotę :  73.300.00 zł
Koszt dotacji                                              64.000.00.zł tj.87.3%
Finansowane środki własne                         9.300.00.zł tj.12.7%

2. Organizacja szkolenia i zawodów w szachach i warcabach .
Została złożona  jedna oferta przez KS „LIPNO” Stęszew – spełnia
            kryteria oceny konkursowej .
          
           Koszt  całkowity  zadania wynosi kwotę :  4.100.00 zł
           Koszt dotacji                                               3.100.00 zł tj.75.6%
           Finansowane środki własne                        1.000.00 zł tj.24.4%    

3. Organizacja szkolenia i zawodów w hokeju na trawie .
Została złożona jedna oferta przez KS „ LIPNO” Stęszew –
spełnia kryteria oceny konkursowej .
           
          Koszt całkowity zadania wynosi  kwotę :   24.600.00 zł
          Koszt dotacji                                                21.000.00 zł tj.85.4%
          Finansowane środki własne                           3.600.00 zł tj.14.6%

4. Organizacja szkolenia i zawodów w piłce nożnej w kategorii
„ORLIKI „  Została złożona jedna oferta przez KS „LIPNO” Stęszew –
Spełnia kryteria oceny konkursowej

Koszt całkowity zadania wynosi kwotę  :    6.200.00 zł
Koszt dotacji                                                 5.500.00 zł tj 88.7%
Finansowane środki własne                             700.00 zł tj.11.3%

5. Organizacja  szkolenia i zawodów w hokeju na trawie w kategorii
„MŁODZIKI” w miejscowości Stęszew – spełnia kryteria oceny konkursowej .

Koszt całkowity zadania wynosi kwotę  :    6.300.00 zł
Koszt dotacji                                                 5.500.00 zł tj87.3 %
Finansowane środki własne                             800.00 zł tj12.7%
   
6. Organizacja szkolenia i zawodów  piłce nożnej w miejscowości Sapowice
Została złożona jedna oferta przez Klub Sportowy „OKOŃ” Sapowice –
Spełnia kryteria oceny konkursowej .

Koszt całkowity zadania wynosi kwotę  :     15.950 .00 zł
Koszt dotacji                                                  14.500.00 zł tj.90.91%
Finansowane środki własne                             1.450.00 zł tj.  9.09%

Stęszew  24.03.2009 r


 

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-03-24 11:37:27 | Data modyfikacji: 2009-03-24 11:41:19.
Data wprowadzenia: 2009-03-24 11:37:27
Data modyfikacji: 2009-03-24 11:41:19
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót