Przetargi unieważnione

Budowa ścieżki pieszej Zamysłowo ul. Twardowska
– droga Twardowo – Srocko Małe I Etap

Stęszew, dnia 18.06.2014 roku
IN 272.12.9.2014

Firma „ŻAK”
Roboty Drogowo–Mostowe, Transport
ul. A. Krzyckiego 27
64-100 Leszno

Dotyczy: Budowa ścieżki pieszej Zamysłowo ul. Twardowska – droga Twardowo – Srocko Małe
I Etap z materiału Wykonawcy.


Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że postępowanie o zamówienie na budowę ścieżki pieszej Zamysłowo ul. Twardowska – droga Twardowo – Srocko Małe I Etap z materiału Wykonawcy.
zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie:

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 845.936,79 złotych.
Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Najtańsza oferta, która wpłynęła do Zamawiającego wyceniona została na kwotę 1.274.097,24 zł.
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione.

Zestawienie złożonych ofert:

1. Firma „ŻAK” 1.274.097,24
Roboty Drogowo – Mostowe, Transport
64-100 Leszno ul. A. Krzyckiego 27

Otrzymują:
1.Wykonawcy
2.BIP
3.a/a

Burmistrz
mgr inż. Włodzimierz Pinczak

 

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-06-20 07:19:54 | Data modyfikacji: 2014-06-20 07:22:19.
Data wprowadzenia: 2014-06-20 07:19:54
Data modyfikacji: 2014-06-20 07:22:19
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót