Przetargi unieważnione

Utrzymanie ciągłości dostępu do
szerokopasmowego Internetu oraz udostępnienie go
przez okres od 01.07.2014 do 31.12.2016 roku, w
związku z realizacją przedsięwzięcia pn:
„Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego
Internetu mieszkańcom Gminy Stęszew zagrożonym
wykluczeniem cyfrowym”

Stęszew, dnia 07.05.2014 roku

IN 272.12.7.2014


Dotyczy: Utrzymanie ciągłości dostępu do szerokopasmowego Internetu oraz udostępnienie go przez okres od 01.07.2014 do 31.12.2016 roku, w związku z realizacją przedsięwzięcia pn: „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom Gminy Stęszew zagrożonym wykluczeniem cyfrowym”


Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że postępowanie o zamówienie na utrzymanie ciągłości dostępu do szerokopasmowego Internetu oraz udostępnienie go przez okres od 01.07.2014 do 31.12.2016 roku, w związku z realizacją przedsięwzięcia pn: „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom Gminy Stęszew zagrożonym wykluczeniem cyfrowym” zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie:
W Specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający podał, że posiada do wykorzystania nowe urządzenia dostępowe, które zapewniają realizację i ciągłość dostępu do Internetu w pierwszym etapie projektu tj. do 30.06.2014 roku.
Określając taki zapis Zamawiający miał na uwadze wykorzystanie dotychczasowych urządzeń, które bezusterkowo zapewniają dostęp do Internetu.
Zamawiający wykorzystuje w obecnym rozwiązaniu około 160 sztuk różnych urządzeń dostępowych.
W okresie trwałości projektu tj. co najmniej w okresie 5 lat po zakończeniu jego realizacji w projekcie nie mogą być wprowadzone żadne znaczące modyfikacje.
Wymiana wszystkich urządzeń dostępowych powoduje znaczącą modyfikację.

Do Zamawiającego wpłynęły dwie oferty:
Jedna oferuje realizację i ciągłość dostępu do Internetu na urządzeniach, które posiada Zamawiający.
Druga oferuje realizację i ciągłość dostępu do Internetu na wszystkich nowych urządzeniach.
Przestrzegając zasady równego traktowania wszystkich Wykonawców i zapewniając zasady uczciwej konkurencji Zamawiający unieważnia postępowanie, które obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą.
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione.

Otrzymują:

1.NETonSKY
62-060 Stęszew ul. Tomickiego 4
2.Polkomtel Sp. z o.o.
02-676 Warszawa ul. Postępu 3
3.BIP i tabl. ogłoszeń
4.a/a

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-05-09 08:03:28 | Data modyfikacji: 2014-05-09 08:05:28.
Data wprowadzenia: 2014-05-09 08:03:28
Data modyfikacji: 2014-05-09 08:05:28
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót