Przetargi unieważnione

Budowa budynku garażu 3-stanowiskowego dla wozów
strażackich z materiału Wykonawcy

Stęszew, dnia 24.02.2014 roku
IN 272.6.1.2014


Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że postępowanie o zamówienie na budowę budynku garażu 3-stanowiskowego dla wozów strażackich w Strykowie z materiału Wykonawcy zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie:

W trakcie ogłoszonego postępowania Zamawiający dokonał zmiany przedmiaru robót.
Nowy przedmiar robót wraz z opisem technicznym został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew.
W dniu 20.02.2014 roku wpłynęło 7 ofert, o różnych kosztorysach ofertowych uniemożliwiających Zamawiającemu prawidłowe dokonanie oceny złożonych ofert.
Część Wykonawców wyceniła roboty wg poprzedniego przedmiaru, a cześć wg nowego przedmiaru.
Przestrzegając zasady równego traktowania wszystkich Wykonawców i zapewniając zasady uczciwej konkurencji Zamawiający unieważnia postępowanie, które obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą.
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione.

Burmistrz
mgr inż. Włodzimierz Pinczak

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-02-24 15:39:37 | Data modyfikacji: 2014-02-24 15:41:49.
Data wprowadzenia: 2014-02-24 15:39:37
Data modyfikacji: 2014-02-24 15:41:49
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót