Przetargi unieważnione

Budowa budynku garażu 3-stanowiskowego dla
wozów strażackich w Strykowie z materiału
Wykonawcy

Stęszew, dnia 14.11.2013 roku
IN 272.6.12.2013

Dotyczy : Budowa budynku  garażu  3-stanowiskowego  dla wozów strażackich z materiału
                Wykonawcy

Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że postępowanie o zamówienie na budowę budynku  garażu  3-stanowiskowego  dla wozów strażackich w Strykowie z materiału Wykonawcy zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie:

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 198 000,00 złotych.
Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Najtańsza oferta, która wpłynęła do Zamawiającego wyceniona została na kwotę 284.816,01 zł.
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione.

Zestawienie złożonych ofert:

1.MUR – BET  Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Sp. z o.o.   319.297,77
   62-069 Palędzie, Dąbrowa ul. Graniczna 27
2.POSBAU S.A.  Budownictwo Uprzemysłowione   284.816,01
   60-171 Poznań ul. Żmigrodzka 41/49

Burmistrz
mgr inż. Włodzimierz Pinczak

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-11-18 08:34:17 | Data modyfikacji: 2013-11-18 08:37:53.
Data wprowadzenia: 2013-11-18 08:34:17
Data modyfikacji: 2013-11-18 08:37:53
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót