Przetargi unieważnione

Budowa budynku garażu 3-stanowiskowego dla
wozów strażackich z materiału Wykonawcy

Stęszew, dnia 09.10.2013 roku
IN 272.6.8.2013

Dotyczy : Budowa budynku  garażu  3-stanowiskowego  dla wozów strażackich z materiału
                Wykonawcy

Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że postępowanie o zamówienie na budowę budynku  garażu  3-stanowiskowego  dla wozów strażackich w Strykowie z materiału Wykonawcy zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie:

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 198 000,00 złotych.
Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Najtańsza oferta, która wpłynęła do Zamawiającego wyceniona została na kwotę 294.287,43 zł.
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione.

Zestawienie złożonych ofert:

1. Łukasik Group Sp. z o.o. s. k.               239.937,21    295.122,77
    62-065 Grodzisk Wlkp. ul. 1 Maja 35
2. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe    424.325,88     521.920,83
    62-200 Gniezno ul. Pocztowa 9                                             
1. PPHU MICIA                                      239.258,07    294.287,43
    62-241 Żydowo ul. Różana 31-33

Otrzymują:
1.Wykonawcy wg rozdzielnika
2.BIP
3.a/a

Burmistrz
mgr inż. Włodzimierz Pinczak

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-10-10 07:17:17 | Data modyfikacji: 2013-10-10 07:20:41.
Data wprowadzenia: 2013-10-10 07:17:17
Data modyfikacji: 2013-10-10 07:20:41
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót