Przetargi unieważnione

Podłączenie i konfigurację szerokopasmowego
Internetu wraz z dostawą urządzeń sieciowych
oraz udostępnienie go przez okres do 30.06.2014
roku, w związku z realizacją przedsięwzięcia
pn: „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego
Internetu mieszkańcom Gminy Stęszew zagrożonym
wykluczeniem cyfrowym”

Stęszew, dnia 03..07.2013 roku
IN 272.12.13.2013
        
NETonSKY.pl
Piotr Janiak
ul. Tomickiego 4
62-060 Stęszew
                
   
Dotyczy:  Podłączenie i konfigurację szerokopasmowego Internetu wraz z dostawą urządzeń    sieciowych oraz udostępnienie go przez okres do 30.06.2014 roku,  w związku z realizacją                 przedsięwzięcia pn: „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom Gminy Stęszew zagrożonym wykluczeniem cyfrowym”

Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że postępowanie o zamówienie na podłączenie
i konfigurację szerokopasmowego Internetu wraz z dostawą urządzeń sieciowych oraz udostępnienie go przez okres do 30.06.2014 roku,  w związku z realizacją przedsięwzięcia pn: „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom Gminy Stęszew zagrożonym wykluczeniem cyfrowym”
zostało unieważnione.

Uzasadnienie:
W prowadzonym postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt  1 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie zostało unieważnione.

Burmistrz
mgr inż. Włodzimierz Pinczak

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-07-03 11:17:42 | Data modyfikacji: 2013-07-03 11:21:58.
Data wprowadzenia: 2013-07-03 11:17:42
Data modyfikacji: 2013-07-03 11:21:58
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót