Przetargi unieważnione

Podłączenie i konfigurację szerokopasmowego
Internetu wraz z dostawą urządzeń sieciowych
oraz udostępnienie go przez okres do 30.06.2014
roku, w związku z realizacją przedsięwzięcia
pn: „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego
Internetu mieszkańcom Gminy Stęszew zagrożonym
wykluczeniem cyfrowym”

Stęszew, dnia 07.05.2013 roku
IN 272.12.12.2013
        
Dotyczy:
Podłączenie i konfigurację szerokopasmowego Internetu wraz z dostawą urządzeń sieciowych oraz udostępnienie go przez okres do 30.06.2014 roku,  w związku z realizacją przedsięwzięcia pn: „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom Gminy Stęszew zagrożonym wykluczeniem cyfrowym”


Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że postępowanie o zamówienie na podłączenie
i konfigurację szerokopasmowego Internetu wraz z dostawą urządzeń sieciowych oraz udostępnienie go przez okres do 30.06.2014 roku,  w związku z realizacją przedsięwzięcia pn: „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom Gminy Stęszew zagrożonym wykluczeniem cyfrowym”
zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt  7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie:
W prowadzonym postępowaniu wpłynęło od Wykonawców szereg pytań dotyczących zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienie oraz w projekcie umowy.
Z treści otrzymanych pytań wynika, że niektóre zapisy mogłyby utrudniać i ograniczać  Wykonawcom udział w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia, a w szczególności przygotowanie oferty zgodnie z wymaganiami i warunkami Zamawiającego.
Ponadto ilość otrzymanych pytań i czas na udzielenie dokładnych odpowiedzi przez Zamawiającego
w znacznym stopniu skróci Wykonawcom czas na przygotowanie oferty.
Zamawiający przeanalizuje treść pytań i przygotuje postępowania, aby przeprowadzić je w sposób
zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców.
Obecne wady i błędy w SIWZ oraz w projekcie uniemożliwiają prowadzenie postępowania, aby zawrzeć umowę bez naruszenia przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
O terminie ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zawiadomi Wykonawców drogą elektroniczną.

Pełna treść unieważnienia (format .doc, format .pdf)

Burmistrz
mgr inż. Włodzimierz Pinczak

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-05-08 13:51:51 | Data modyfikacji: 2013-05-08 13:58:52.
Data wprowadzenia: 2013-05-08 13:51:51
Data modyfikacji: 2013-05-08 13:58:52
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót