Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Budowa kanalizacji deszczowych na terenie gminy
Stęszew z materiału Wykonawcy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

I. Zamawiający:

Burmistrz Gminy Stęszew
ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew

II. Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

III. Przedmiot zamówienia:

Budowa kanalizacji deszczowych na terenie gminy Stęszew z materiału Wykonawcy

IV. Miejsce wykonania zamówienia: teren gminy Stęszew

V. Udzielenie zamówienia:

1. Data: 11.01.2016 roku.
2. Liczba otrzymanych ofert: 7, Liczba odrzuconych ofert: 0
3. Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlano Transportowe ANDER - 87
ul. Poznańska 21, 62-040 Puszczykowo, wielkopolskie

4. Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 53.676,64 złotych
5. Cena netto złotych wybranej oferty:
32.113,82
Oferta z najniższą ceną - netto złotych:
32.113,82
Oferta z najwyższą ceną - netto złotych:
58.608,00 Waluta:PLN

Niniejsze ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2016.01.11 pod numerem 2161-2016

Burmistrz
mgr inż. Włodzimierz Pinczak

Pełny tekst ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (format .doc)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-01-11 14:29:34 | Data modyfikacji: 2016-01-11 14:37:15.
Data wprowadzenia: 2016-01-11 14:29:34
Data modyfikacji: 2016-01-11 14:37:15
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót