Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Zakup – tankowanie paliwa do pojazdów
Ochotniczej Straży Pożarnej w Strykowie i
Steszewie, Policji, Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Stęszewie i Zespołu
Ekonomiczno Administracyjnego Szkół oraz
sołectw gminy Stęszew według potrzeb
Zamawiającego w 2016 roku

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

I. Zamawiający:

Burmistrz Gminy Stęszew
ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew

II. Rodzaj zamówienia: Dostawy

III. Przedmiot zamówienia:

Zakup – tankowanie paliwa do pojazdów Ochotniczej Straży Pożarnej w Strykowie i Steszewie, Policji, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie i Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół oraz sołectw gminy Stęszew według potrzeb Zamawiającego w 2016 roku

IV. Miejsce wykonania zamówienia: teren gminy Stęszew

V. Udzielenie zamówienia:

1. Data: 23.12.2015 roku.
2. Liczba otrzymanych ofert: 1, Liczba odrzuconych ofert: 0
3. Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
Spółdzielnia Kółek Rolniczych
ul. Bukowska 4, 62-060 Stęszew, wielkopolskie

4. Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 300.000,00 złotych
5. Cena netto złotych wybranej oferty:
- olej napędowy 3,47 olej napędowy 3,47 olej napędowy 3,47
- etylina Pb 3,54 etylina Pb 3,54 etylina Pb 3,54
- olej superol CC 10,57 olej superol CC 10,57 olej superol CC 10,57
- olej hydrauliczny 8,13 olej hydrauliczny 8,50 olej hydrauliczny 8,13
Razem 25,71 25,71 25,71

Niniejsze ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2015.12.29 pod numerem 355116-2015

Burmistrz
mgr inż. Włodzimierz Pinczak

Pełny tekst ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (format .doc)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-12-29 12:41:17 | Data modyfikacji: 2015-12-29 12:50:07.
Data wprowadzenia: 2015-12-29 12:41:17
Data modyfikacji: 2015-12-29 12:50:07
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót