Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Budowa hali widowiskowo-sportowej o kubaturze
Vcałk= 18 441,16 m3 i powierzchni Pużytk= 2
897,60 m2 z infrastrukturą towarzyszącą,
wykonaniem zagospodarowania terenu przy ulicy
Poznańskiej w miejscowości Stęszew z materiału
Wykonawcy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

I. Zamawiający:

Burmistrz Gminy Stęszew
ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew

II. Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

III. Przedmiot zamówienia:

Budowa hali widowiskowo-sportowej o kubaturze Vcałk= 18 441,16 m3 i powierzchni Pużytk= 2 897,60 m2
z infrastrukturą towarzyszącą, wykonaniem zagospodarowania terenu przy ulicy Poznańskiej w miejscowości
Stęszew z materiału Wykonawcy

IV. Miejsce wykonania zamówienia: teren gminy Stęszew

V. Udzielenie zamówienia:

1. Data: 10.12.2015 roku.
2. Liczba otrzymanych ofert: 20, Liczba odrzuconych ofert: 0
3. Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
Zakład Instalacyjno - Budowlany
ul. Świętojańska 7, 64-310 Lwówek, wielkopolskie

4. Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9.673.250,62 złotych
5. Cena netto złotych wybranej oferty:
7.111.575,23
Oferta z najniższą ceną - netto złotych:
7.111.575,23
Oferta z najwyższą ceną - netto złotych:
10.948.418,58  Waluta:PLN

Niniejsze ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2015.12.18 pod numerem 347472-2015

Burmistrz
mgr inż. Włodzimierz Pinczak

Pełny tekst ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (format .doc)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-12-18 11:39:51 | Data modyfikacji: 2015-12-18 11:51:19.
Data wprowadzenia: 2015-12-18 11:39:51
Data modyfikacji: 2015-12-18 11:51:19
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót