Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Remont chodnika na ul. Kórnickiej w Stęszewie z
materiału Wykonawcy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

I. Zamawiający:

Burmistrz Gminy Stęszew
ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew

II. Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

III. Przedmiot zamówienia:

Remont chodnika na ul. Kórnickiej w Stęszewie z materiału Wykonawcy

IV. Miejsce wykonania zamówienia: teren gminy Stęszew

V. Udzielenie zamówienia:

1. Data: 30.09.2015 roku.
2. Liczba otrzymanych ofert: 10, Liczba odrzuconych ofert: 0
3. Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
TOMBRUK
ul. Opoczyńska 4, 26-425 Odrzywół, mazowieckie

4. Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 101.800,04 złotych
5. Cena netto złotych wybranej oferty:
59.775,16
Oferta z najniższą ceną - netto złotych:
59.775,16
Oferta z najwyższą ceną - netto złotych:
81.908,68 Waluta:PLN

Niniejsze ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2015.10.02 pod numerem 259824-2015

Burmistrz
mgr inż. Włodzimierz Pinczak

Pełny tekst ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (format .doc, format .odt)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-10-02 11:09:20 | Data modyfikacji: 2015-10-02 11:17:43.
Data wprowadzenia: 2015-10-02 11:09:20
Data modyfikacji: 2015-10-02 11:17:43
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót