Budowa ulicy Podgórnej w Dębnie wraz z budową kanalizacji deszczowej z materiału Wykonawcy
2014-05-12 12:36:50
Zamawiający: Gmina Stęszewul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, woj. Wielkopolskie, www.steszew.pltel. 0618197141, fax 0618134287 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ulicy Podgórnej w Dębnie wraz z budową kanalizac  ...więcej

Utrzymanie ciągłości dostępu do szerokopasmowego Internetu oraz udostępnienie go przez okres od 01.07.2014 do 31.12.2016 roku, w związku z realizacją przedsięwzięcia pn: Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom Gminy Stęszew zagrożonym wykluczeniem cyfrowym
2014-05-12 12:21:15
Zamawiający:Gmina Stęszewul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, woj. Wielkopolskie, www.steszew.pltel. 0618197141, fax 0618134287 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie ciągłości dostępu do szerokopasmowego Internetu ora  ...więcej

Budowa odwodnienia ulic w miejscowości Stęszew z materiału Wykonawcy
2014-04-17 13:59:03
Zamawiający: Gmina Stęszewul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, woj. Wielkopolskie, www.steszew.pltel. 0618197141, fax 0618134287 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa odwodnienia ulic w miejscowości Stęszew z materiału Wy  ...więcej

Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Sapowicach z materiału Wykonawcy
2014-04-17 08:18:41
Zamawiający:Gmina Stęszewul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, woj. Wielkopolskie, www.steszew.pltel. 0618197141, fax 0618134287 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Sapowicach z mat  ...więcej

Budowa kanalizacji sanitarnej o łącznej długości L=5558,0 m dla miejscowości Jeziorki z materiału Wykonawcy
2014-04-04 10:09:43
Zamawiający:Gmina Stęszewul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, woj. Wielkopolskie, www.steszew.pltel. 0618197141, fax 0618134287 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej o łącznej długości L=5558,0 m dl  ...więcej

Utrzymanie ciągłości dostępu do szerokopasmowego Internetu oraz udostępnienie go przez okres od 01.07.2014 do 31.12.2016 roku, w związku z realizacją przedsięwzięcia pn: Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom Gminy Stęszew zagrożonym wykluczeniem cyfrowym
2014-04-04 09:34:09
Zamawiający:Gmina Stęszewul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, woj. Wielkopolskie, www.steszew.pltel. 0618197141, fax 0618134287 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie ciągłości dostępu do szerokopasmowego Internetu ora  ...więcej

Budowa budynku garażu 3-stanowiskowego dla wozów strażackich z materiału Wykonawcy
2014-03-07 13:20:35
Zamawiający:Gmina Stęszewul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, woj. Wielkopolskie, www.steszew.pltel. 0618197141, fax 0618134287 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku garażu 3-stanowiskowego dla wozów strażack  ...więcej

Budowa ścieżki rowerowej Strykowo - Zamysłowo I etap z materiału Wykonawcy
2014-03-06 13:47:46
Zamawiający:Gmina Stęszewul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, woj. Wielkopolskie, www.steszew.pltel. 0618197141, fax 0618134287 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ścieżki rowerowej Strykowo - Zamysłowo I etap z materia  ...więcej

Budowa kanalizacji sanitarnej o łącznej długości L= 8921,0 m dla miejscowości Będlewo z materiału Wykonawcy
2014-03-03 14:47:26
Zamawiający:Gmina Stęszewul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, woj. Wielkopolskie, www.steszew.pltel. 0618197141, fax 0618134287 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Budowa kanalizacji sanitarnej o łącznej długości L= 8921,0 m dla  ...więcej

Budowa budynku garażu 3-stanowiskowego dla wozów strażackich z materiału Wykonawcy
2014-01-30 08:25:57
Zamawiający:Gmina Stęszewul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, woj. Wielkopolskie, www.steszew.pltel. 0618197141, fax 0618134287 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku garażu 3-stanowiskowego dla wozów strażack  ...więcej

Zagospodarowanie rekreacyjne terenu w miejscowości Stęszew, Witobel i Piekary - rozbudowa istniejących placów zabaw
2014-01-29 13:40:40
Zamawiający:Gmina Stęszewul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, woj. Wielkopolskie, www.steszew.pltel. 0618197141, fax 0618134287 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest: Zagospodarowanie rekreacyjne t  ...więcej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Zagospodarowanie rekreacyjne terenu przy ulicy Błonie, Paderewskiego, Słowackiego i Placu Kościuszki w miejscowości Stęszew - rozbudowa istniejącego placu zabaw z materiału Wykonawcy
2014-01-29 12:47:49
Stęszew, dnia 29.01.2014 rokuIN 272.12.3.2014 Dotyczy: Przetargu na Zagospodarowanie rekreacyjne terenów w m. Stęszew – „strefy aktywnego wypoczynku”. Zmiana tekstu w ogłoszeniu i w SIWZ. W ogłoszeniu o zamówie  ...więcej

Zagospodarowanie rekreacyjne terenu przy ulicy Błonie, Paderewskiego, Słowackiego i Placu Kościuszki w miejscowości Stęszew - rozbudowa istniejącego placu zabaw z materiału Wykonawcy
2014-01-28 12:53:35
Zamawiający:Gmina Stęszewul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, woj. Wielkopolskie, www.steszew.pltel. 0618197141, fax 0618134287 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest: Zagospodarowanie rekreacyjne t  ...więcej

Przebudowa istniejącego mostu na rzece Samica w ciągu ul. Podgórnej w m. Witobel.
2014-01-27 09:27:55
Zamawiający:Gmina Stęszewul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, woj. Wielkopolskie, www.steszew.pltel. 0618197141, fax 0618134287Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącego mostu na  ...więcej

Praca równiarką i walcem, profilowanie dróg oraz ścinanie poboczy na terenie gminy Stęszew w 2014 roku wg potrzeb Zamawiającego
2014-01-24 10:58:45
Zamawiający:Gmina Stęszewul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, woj. Wielkopolskie, www.steszew.pltel. 0618197141, fax 0618134287 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Przedmiotem zamówienia jest praca równiarką i walcem,  ...więcej

Rozwój infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie gminy Stęszew z materiału Wykonawcy
2014-01-14 11:44:16
Zamawiający: Gmina Stęszewul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, woj. Wielkopolskie, www.steszew.pltel. 0618197141, fax 0618134287 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest rozwój infrastruktury   ...więcej

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na terenie gminy Stęszew w 2014 roku według potrzeb Zamawiającego
2013-12-23 12:02:19
Zamawiający: Gmina Stęszewul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, woj. Wielkopolskie, www.steszew.pltel. 0618197141, fax 0618134287 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie nadzoru inwestorskiego na terenie gminy Stęszew w 2014 rok  ...więcej

Remont cząstkowy dróg i ulic na terenie Gminy Stęszew w 2014 roku wg potrzeb Zamawiającego
2013-12-18 10:50:46
Zamawiający: Gmina Stęszewul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, woj. Wielkopolskie, www.steszew.pltel. 0618197141, fax 0618134287 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont cząstkowy dróg i ulic na terenie Gminy Stęszew w 2014 roku w  ...więcej

Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 24 x 48 z trawy syntetycznej oraz ogrodzenie boiska w miejscowości Wronczyn z materiału Wykonawcy
2013-12-17 14:03:54
Zamawiający: Gmina Stęszewul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, woj. Wielkopolskie, www.steszew.pltel. 0618197141, fax 0618134287 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 24 x 48 z trawy syntetyczne  ...więcej

Zakup - tankowanie paliwa do pojazdów Ochotniczej Straży Pożarnej w Strykowie, Policji, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie i Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół wg potrzeb Zamawiającego w 2014 roku
2013-12-16 14:38:25
Zamawiający: Gmina Stęszewul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, woj. Wielkopolskie, www.steszew.pltel. 0618197141, fax 0618134287 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup - tankowanie paliwa do pojazdów Ochotniczej Straży Pożarnej w  ...więcej

Pokazano 261 - 280 z 286
poprzednie     następne