Praca równiarką i walcem, profilowanie dróg
oraz ścinanie poboczy na terenie gminy Stęszew w
2021 roku według potrzeb Zamawiającego -
Zamówienie udzielane w trybie podstawowym na
podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

Szczegóły na Platformie Zakupowej

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2021-03-12 14:29:00 | Data modyfikacji: 2021-03-12 14:30:13.

Zobacz:
 Informacje z sesji otwarcia ofert .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Zawiadomienia o unieważnieniu czynności . 
Data wprowadzenia: 2021-03-12 14:29:00
Data modyfikacji: 2021-03-12 14:30:13
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót