Budowa stacji uzdatniania wody w Jeziorkach z
materiału Wykonawcy - Zamówienie udzielane w
trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1
ustawy

Szczegóły na Platformie Zakupowej

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2021-03-10 11:12:42 | Data modyfikacji: 2021-03-10 11:14:29.

Zobacz:
 Informacje z sesji otwarcia ofert .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Zawiadomienia o unieważnieniu czynności . 
Data wprowadzenia: 2021-03-10 11:12:42
Data modyfikacji: 2021-03-10 11:14:29
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót