Przetarg nieograniczony na organizowanie i
świadczenie usług opiekuńczych w domu
podopiecznego dla ludzi starszych i
niepełnosprawnych wymagających opieki osób
drugich w 2021 roku

Termin składania ofert: 18.11.2020 do godz. 8:30


Otwarcie ofert: 18.11.2020 o godz. 08:45


Ogłoszenie o zamówieniu (link)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.docx)

Projekt umowy (.doc)

Formularz ofertowy (.doc)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-11-05 13:35:17 | Data modyfikacji: 2020-11-05 13:37:11.

Zobacz:
 Informacje z sesji otwarcia ofert .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Zawiadomienia o unieważnieniu czynności . 
Data wprowadzenia: 2020-11-05 13:35:17
Data modyfikacji: 2020-11-05 13:37:11
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót