Przetarg nieograniczony – Zakup średniego
samochodu ratowniczo-gaśniczego

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 02.11.2020 pod numerem 604873-N-2020:


Link do ogłoszenia o zamówieniu


 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (.doc)

Załączniki od 1 do 4 (.doc)

Załącznik nr 5 (.doc)

Załącznik nr 6 (.doc)

Pytania i odpowiedzi do SIWZ (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-11-02 14:24:50 | Data modyfikacji: 2020-11-02 14:26:27.

Zobacz:
 Informacje z sesji otwarcia ofert .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Zawiadomienia o unieważnieniu czynności . 
Data wprowadzenia: 2020-11-02 14:24:50
Data modyfikacji: 2020-11-02 14:26:27
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót