Zaproszenie do złożenia oferty na remont
schodów zewnętrznych w budynku Przedszkola w
Stęszewie.

Zaproszenie do złożenia oferty na remont schodów zewnętrznych w budynku Przedszkola w Stęszewie

Zamawiający:
Przedszkole w Stęszewie
Ul. Korczaka 2, 62-060 Stęszew
Tel. 61 8134-345

Termin składania ofert: 06.11.2020 r. godz. 9:00

Zaproszenie do złożenia oferty_remont schodów

Załącznik nr 1 - Formularz oferty_remont schodów

.Załącznik nr 2 - Kosztorys ofertowy

Załącznik nr 3 - Umowa - projekt

 

Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2020-10-30 14:34:22 | Data modyfikacji: 2020-10-30 14:37:52.

Zobacz:
 Informacje z sesji otwarcia ofert .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Zawiadomienia o unieważnieniu czynności . 
Data wprowadzenia: 2020-10-30 14:34:22
Data modyfikacji: 2020-10-30 14:37:52
Opublikowane przez: Łukasz Dudka
« powrót