Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę
artykułów spożywczych na żywienie dzieci w
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jeziorkach –
część I: Artykuły spożywcze i przetwory.

Zakup i dostawa artykułów spożywczych na żywienie dzieci w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jeziorkach – część I: Artykuły spożywcze i przetwory.


Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę artykułów spożywczych na żywienie dzieci w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jeziorkach – część I: Artykuły spożywcze i przetwory
Zamawiający:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jeziorkach
Jeziorki ul. Pocztowa 12
62-060 Stęszew
woj. Wielkopolskie

tel. 505764297
Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 30.10.2020 pod numerem 604284-N-2020

Termin składania ofert: 09.11.2020 do godz. 10:00

Otwarcie ofert: 09.11.2020 o godz. 10:30

Ogłoszenie o zamówieniu20201030.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia20201030.pdf

3.Załącznik nr 1 - Formularz oferty.docx

4.Załącznik nr 2 - Formularz cenowy.xlsx

5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie przesłanki wykluczenia.docx

6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o zaleganiu w podatkach, opłatach lub sładkach na ubezpieczenie.docx

7. Załącznik nr 5 - Oświadczenie zakaz ubiegania się o zamówienie.docx

8. Załącznik nr 6 - Oświadczenie podatki i opłaty lokalne.docx

9.Załącznik nr 7 - Grupa kapitałowa.docx

10.Załącznik nr 8 - Projekt umowy.pdf

 

Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2020-10-30 14:19:22 | Data modyfikacji: 2020-10-30 14:30:37.

Zobacz:
 Informacje z sesji otwarcia ofert .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Zawiadomienia o unieważnieniu czynności . 
Data wprowadzenia: 2020-10-30 14:19:22
Data modyfikacji: 2020-10-30 14:30:37
Opublikowane przez: Łukasz Dudka
« powrót