Przetarg nieograniczony – Przebudowa drogi
wewnętrznej ul. Folwarcznej w m. Witobel z
materiału Wykonawcy - I etap

Gmina Stęszew
ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew
woj. Wielkopolskie
www.steszew.pl
tel. 618197141

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 22.10.2020 pod numerem 600414-N-2020:

Link: Ogłoszenie o zamówieniu

Termin składania ofert: 06.11.2020 do godz. 9:00
Otwarcie ofert: 06.11.2020 o godz. 10:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki 1 - 10 spakowane archiwizerem 7-Zip

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-10-23 08:35:48 | Data modyfikacji: 2020-10-23 08:41:54.

Zobacz:
 Informacje z sesji otwarcia ofert .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Zawiadomienia o unieważnieniu czynności . 
Data wprowadzenia: 2020-10-23 08:35:48
Data modyfikacji: 2020-10-23 08:41:54
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót