Przetarg nieograniczony – Zakup średniego
samochodu ratowniczo-gaśniczego

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 16.10.2020 pod numerem 597320-N-2020


Treść ogłoszenia


 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (.doc)

Załączniki 1 - 4 (.doc)

Załącznik 5 (.doc)

Załącznik 6 (.doc)

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-10-16 11:32:52 | Data modyfikacji: 2020-10-16 11:35:06.

Zobacz:
 Informacje z sesji otwarcia ofert .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Zawiadomienia o unieważnieniu czynności . 
Data wprowadzenia: 2020-10-16 11:32:52
Data modyfikacji: 2020-10-16 11:35:06
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót