Zaproszenie do złożenia oferty na remont
pomieszczeń SP Stęszew

Zaproszenie do złożenia oferty na remont pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Stęszewie.

Zamawiający:
Szkoła Podstawowa w Stęszewie
Ul. Poznańska 25, 62-060 Stęszew
Tel. 61 8134-192

Termin składania ofert: 18.09.2020 r. godz. 9:00

Do pobrania:

Treść zaproszenia (.pdf)

Załącznik nr 1 formularz oferty (.doc)

Załącznik nr 2 kosztorys ofertowy (.docx)

Załącznik nr 3 wykaz robót budowlanych (.docx)

Załącznik nr 4 projekt umowy (.pdf)

Załącznik nr 5 przedmiar (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-09-11 14:12:06 | Data modyfikacji: 2020-09-11 14:14:16.

Zobacz:
 Informacje z sesji otwarcia ofert .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Zawiadomienia o unieważnieniu czynności . 
Data wprowadzenia: 2020-09-11 14:12:06
Data modyfikacji: 2020-09-11 14:14:16
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót