Przetarg nieograniczony – Przebudowa ulicy
Mosińskiej w miejscowości Stęszew z materiału
Wykonawcy

Gmina Stęszew


ul. Poznańska 11


62-060 Stęszew


woj. Wielkopolskie


www.steszew.pl


tel. 618197141


Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 23.07.2020 pod numerem 565104-N-2020:


LINK: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=3065a527-bc54-4ac5-8584-78d2571d3232


Termin składania ofert: 10.08.2020 do godz. 9:00


Otwarcie ofert: 10.08.2020 o godz. 10:00


Do pobrania:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (.doc)

Załączniki od 1 do 6 (.doc)

Załącznik 7 (.docx)

Załącznik 8 (.pdf)

Załącznik 9 spakowany archiwizerem (.rar)

Załącznik 10 (.pdf)

Pytania i odpowiedzi do SIWZ (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-07-23 08:34:46 | Data modyfikacji: 2020-07-23 08:36:45.

Zobacz:
 Informacje z sesji otwarcia ofert .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Zawiadomienia o unieważnieniu czynności . 
Data wprowadzenia: 2020-07-23 08:34:46
Data modyfikacji: 2020-07-23 08:36:45
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót