Przetarg nieograniczony – Doposażenie placów
zabaw na terenie Gminy Stęszew w miejscowościach
Strykowo oraz Stęszew

Gmina Stęszew


ul. Poznańska 11


62-060 Stęszew


woj. Wielkopolskie


www.steszew.pl


tel. 618197141


Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 10.07.2020 pod numerem 560560-N-2020:


LINK: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=c8c24c5d-4afd-4cb4-b036-27ea0f6f4cd4


Termin składania ofert: 24.07.2020 do godz. 9:00


Otwarcie ofert: 24.07.2020 o godz. 10:00


Do pobrania:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (.doc)

Załączniki od 1 do 6 (.doc)

Załącznik 7 (.doc)

Załącznik 8 (.docx)

Załącznik 9 (.docx)

Dokumentacja projektowa spakowana archiwizerem 7-Zip

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2020-07-10 11:43:48 | Data modyfikacji: 2020-07-10 11:47:01.

Zobacz:
 Informacje z sesji otwarcia ofert .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Zawiadomienia o unieważnieniu czynności . 
Data wprowadzenia: 2020-07-10 11:43:48
Data modyfikacji: 2020-07-10 11:47:01
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót