Przetargi

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na budowa boiska
wielofunkcyjnego o wymiarach 14/26 z trawy
syntetycznej w miejscowości Trzebaw z materiału
Wykonawcy

UWAGA!
Przedłużono termin składania ofert!
Termin składania ofert: 25.01.2018 do godz. 09:00
Otwarcie ofert: 25.01.2018 o godz. 9:30

Ogłoszenie o zmianie zostało opublikowane w BZP w dniu 2018-01-18 pod numerem 500014237-N-2018

Załączniki:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (.pdf)

Przejdź do ogłoszenia pierwotnego

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-01-19 12:52:57 | Data modyfikacji: 2018-01-19 12:59:28.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2018-01-19 12:52:57
Data modyfikacji: 2018-01-19 12:59:28
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót