Przetargi

Przetarg nieograniczony na opracowanie
dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji
deszczowej na ulicy Zacisze w miejscowości
Dębienko

Zamawiający:
Gmina Stęszew
ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew
woj. Wielkopolskie
www.steszew.pl
tel. 618-197-141, fax 618-134-287

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 27.07.2017 pod numerem 558918-N-2017

Termin składania ofert: 16.08.2017 do godz. 9:00

Otwarcie ofert: 16.08.2017 o godz. 10:00

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu (.pdf)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (.pdf)
Wzór umowy (.doc)
Wzór umowy praw autorskich (.doc)
Plan poglądowy - koncepcja (.pdf)
Pismo GDDKiA - odwodnienie Zacisze (.pdf)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unieważnienie przetargu

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-07-28 07:08:25 | Data modyfikacji: 2017-08-10 10:03:09.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2017-07-28 07:08:25
Data modyfikacji: 2017-08-10 10:03:09
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót