Przetargi

Opracowanie „Lokalnego Programu Rewitalizacji
dla Miasta i Gminy Stęszew na lata 2017-2023” -
zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe – Opracowanie „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Stęszew na lata 2017-2023”
IN 271.8.22.2017


Zapytanie ofertowe 

W związku z rozpoczęciem postępowania o zamówienie poniżej 30 tys. euro

Zamawiający, Gmina Stęszew zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na adres:
Urząd Miejski Gminy Stęszew
62-060 Stęszew ul. Poznańska 11
lub e-mail: przetargi@steszew.pl

w terminie do dnia 31.07.2017 godz. 09.00
Otwarcie ofert: 31.07.2017 godz. 10.00


Do pobrania:

Rewitalizacja - zapytanie ofertowe (pdf)

wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020

Umowa praw autorskich - projekt (doc)

umowa - projekt (doc)

załączniki (doc)

 

Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2017-07-21 10:48:45 | Data modyfikacji: 2017-07-21 13:48:33.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2017-07-21 10:48:45
Data modyfikacji: 2017-07-21 13:48:33
Opublikowane przez: Łukasz Dudka
« powrót