Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu na dokumentacje
projektowe na przebudowę sieci gazowej wysokiego
ciśnienia DN350 i DN100, wraz ze stacją
redukcyjną w miejscowości Strykowo.

Dokumentacje projektowe na przebudowę sieci gazowej wysokiego ciśnienia DN350 i DN100, wraz ze stacją redukcyjną w miejscowości Strykowo.

Przetarg nieograniczony nr 3 na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci gazowej wysokiego ciśnienia DN350 i DN100, wraz ze stacją redukcyjną w miejscowości Strykowo.


Zamawiający:
Gmina Stęszew
ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew
woj. Wielkopolskie
www.steszew.pl
tel. 618-197-141, fax 618-134-287


Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 12.07.2017 pod numerem 549707-N-2017

Termin składania ofert: 01.08.2017 do godz. 9:00

Otwarcie ofert: 01.08.2017 o godz. 10:00


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unieważnienie przetargu

ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

SIWZ gazociąg (pdf)

Umowa-projekt (doc)

Umowa praw autorskich - projekt (doc)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-07-13 13:50:25 | Data modyfikacji: 2017-08-10 10:25:25.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2017-07-13 13:50:25
Data modyfikacji: 2017-08-10 10:25:25
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót