Przetargi

Dowożenie dzieci do szkół i przedszkoli na
terenie gminy Stęszew w roku szkolnym 2017/2018

Przetarg nieograniczony na usługę dowożenia dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Stęszew w roku szkolnym 2017/2018

Zamawiający:
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie
ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew
woj. Wielkopolskie
www.steszew.pl
tel. 0618197137

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 23.06.2017 pod numerem 537984-N-2017

Termin składania ofert: 03.07.2017 do godz. 10:00

Otwarcie ofert: 03.07.2017 o godz. 11:00

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu (.pdf)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.pdf)
Wzór umowy (.pdf)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pytania i odpowiedzi (.pdf)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zmiana ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-06-23 12:17:59 | Data modyfikacji: 2017-06-28 09:18:24.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2017-06-23 12:17:59
Data modyfikacji: 2017-06-28 09:18:24
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót