Przetargi

Dokumentacje projektowe na przebudowę sieci
gazowej wysokiego ciśnienia DN350 i DN100, wraz
ze stacją redukcyjną w miejscowości Strykowo

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci gazowej wysokiego ciśnienia DN350 i DN100, wraz ze stacją redukcyjną w miejscowości Strykowo

Zamawiający:
Gmina Stęszew
ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew
woj. Wielkopolskie
www.steszew.pl
tel. 0618197141, fax 0618134287

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 16.06.2017 pod numerem 533696-N-2017

Termin składania ofert: 28.06.2017 do godz. 9:00

Otwarcie ofert: 28.06.2017 o godz. 10:30

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu (.pdf)

Projekt umowy praw autorskich (.doc)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.pdf)
Projekt umowy (.doc)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pytania i odpowiedzi (.pdf)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unieważnienie przetargu

Ogłoszenie (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-06-16 11:18:57 | Data modyfikacji: 2017-07-05 11:49:52.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2017-06-16 11:18:57
Data modyfikacji: 2017-07-05 11:49:52
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót