Przetargi

Zaproszenie do złożenia oferty: Remont i
modernizacja pomieszczeń na parterze budynku
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Modrzu

W związku z rozpoczęciem postępowania o zamówienie poniżej 30 000 euro, działając zgodnie z art. 10a-10c dodanymi do ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.: Dz.U. Z 2016 r., poz.446) na podstawie art.1 pkt.3 ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie prosi o przesłanie ofert na :

Remont i modernizacja pomieszczeń na parterze budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Modrzu

Pełna treść zaproszenia oraz dokumentacja w załącznikach.

Termin składania ofert: 15.05.2017 do godz. 10:00 (decyduje data wpływu)

Do pobrania:

Pełna treść zaproszenia (.pdf)
Formularz oferty (.doc)
Kosztorys ofertowy (.docx)
Oświadczenie o niezaleganiu w podatkach na rzecz gminy Stęszew (.doc)
Oświadczenie o zaleganiu w podatkach na rzecz gminy Stęszew (.doc)
Projekt umowy (.doc)
Specyfikacja techniczna w zakresie instalacji elektrycznej (.docx)
Projekt budowlano - wykonawczy branża elektryczna (.pdf)
Instalacje elektryczne wewnętrzne - rzut parteru (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-05-05 08:31:21 | Data modyfikacji: 2017-05-05 08:51:54.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2017-05-05 08:31:21
Data modyfikacji: 2017-05-05 08:51:54
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót