Przetargi

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – Rozbudowa
kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Stęszewie
– ul. Topolowa, Wierzbowa, Jaworowa, Łozowa,
Dębowa, Bluszczowa, Klonowa, Brzozowa,
Jarzębinowa o łącznej długości L=2632,00m z
materiału Wykonawcy

Zamawiający:

Gmina Stęszew

ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, woj. Wielkopolskie, www.steszew.pl

tel. 0618197141, fax 0618134287

UWAGA ZMIANIE ULEGŁ ZAKRES PRAC ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT!

Termin składania ofert: 27.04.2017 do godz. 9:00

Otwarcie ofert: 27.04.2017 o godz. 10:15

Ogłoszenie o zmianie zostało opublikowane w BZP w dniu 2017-04-18 pod numerem 67711-2017

Materiały do pobrania:

Ogłoszenie o zmianie (.pdf)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (.pdf)
Przedmiar (.pdf)
Profil (.pdf)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pytania i odpowiedzi (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-04-18 12:17:06 | Data modyfikacji: 2017-04-20 08:53:38.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2017-04-18 12:17:06
Data modyfikacji: 2017-04-20 08:53:38
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót