Przetargi

Zaproszenie do złożenia oferty - Roboty
budowlane na moście w ciągu ul. Poznańskiej w
Stęszewie

IN 271.11.12.2017

Zaproszenie do złożenia oferty

W związku z rozpoczęciem postępowania o zamówienie poniżej 30 tys. euro
Zamawiający, Gmina Stęszew zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na
adres:

Urząd Miejski Gminy Stęszew

62-060 Stęszew ul. Poznańska 11

lub e-mail przetargi@steszew.pl <mailto:przetargi@steszew.pl>

w terminie do dnia 29.03.2017 godz. 09.00

Otwarcie ofert: 29.03.2017 godz. 10.00
Przedmiotem zamówienia jest: Roboty budowlane na moście w ciągu ul. Poznańskiej w Stęszewie

Koperta musi być oznaczona : Oferta - Roboty budowlane na moście w ciągu ul. Poznańskiej w Stęszewie

Do pobrania:

Pełny tekst zaproszenia do złożenia oferty (.pdf)
Projekt umowy (.doc)
Kosztorys ofertowy (.pdf)
Opis techniczny (.pdf)
Przedmiar robót (.pdf)
Specyfikacje techniczne (.pdf)
Pozwolenie Starosty Poznańskiego (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-03-16 13:59:53 | Data modyfikacji: 2017-03-16 14:20:01.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2017-03-16 13:59:53
Data modyfikacji: 2017-03-16 14:20:01
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót