Przetargi

Zaproszenie do złożenia oferty – Roboty
budowlane na moście w ciągu ul. Kościelnej w
Stęszewie z materiału Wykonawcy

IN 271.11.10.2017

Zaproszenie do złożenia oferty

W związku z rozpoczęciem postępowania o zamówienie poniżej 30 tys. euro

Zamawiający, Gmina Stęszew zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na

adres:

Urząd Miejski Gminy Stęszew

62-060 Stęszew ul. Poznańska 11

lub e-mail przetargi@steszew.pl

w terminie do dnia 14.03.2017 godz. 09.00

Otwarcie ofert: 14.03.2017 godz. 10.15

Koperta musi być oznaczona : Most ul. Kościelna

Do pobrania:

Pełny tekst zaproszenia (.pdf)
Wzór umowy (.doc)
Pozostałe materiały spakowane archiwizerem ZIP (.zip)

 

Opublikowane przez: Steszew Gmina | Data wprowadzenia: 2017-03-03 14:58:29 | Data modyfikacji: 2017-03-03 15:07:34.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2017-03-03 14:58:29
Data modyfikacji: 2017-03-03 15:07:34
Opublikowane przez: Steszew Gmina
« powrót