Przetargi

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż
wyposażenia hali widowiskowo-sportowej w
Stęszewie

Zamawiający:

Gmina Stęszew
ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew
woj. Wielkopolskie
www.steszew.pl
tel. 0618197141, fax 0618134287

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa i montaż wyposażenia hali widowiskowo-sportowej w Stęszewie

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 05.01.2016 pod numerem 3013

Termin składania ofert: 18.01.2017 do godz. 9:00

Otwarcie ofert: 18.01.2017 o godz. 10:00

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu (.pdf)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.pdf)
Wzór umowy (.docx)

Opis przedmiotu zamówienia (.docx)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pytania i odpowiedzi do SIWZ (.pdf)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uwaga rozszerzeniu uległ zakres zamówienia. Proszę w formularzu ofertowym uwzględniać łączny zakres prac.

 Rozszerzenie zakresu zamówiebia (.docx)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pytania i odpowiedzi do SIWZ część 2 (.pdf)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pytania i odpowiedzi do SIWZ część 3 (.pdf)

 

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-01-05 13:26:22 | Data modyfikacji: 2017-01-16 15:47:52.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2017-01-05 13:26:22
Data modyfikacji: 2017-01-16 15:47:52
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót