Przetargi

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – Budowa
budynku oświatowego w miejscowości Jeziorki z
materiału Wykonawcy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – Budowa budynku oświatowego w miejscowości Jeziorki z materiału Wykonawcy

Zamawiający:

Gmina Stęszew

ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, woj. Wielkopolskie, www.steszew.pl

tel. 0618197141, fax 0618134287

 

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa budynku oświatowego w miejscowości Jeziorki z materiału Wykonawcy


Ogłoszenie o zmianie zostało opublikowane w BZP w dniu 2016-12-13 pod numerem 365491-2016

Materiały do pobrania:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (.pdf)

SIWZ zmiana terminu składania ofert (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-12-13 13:56:10 | Data modyfikacji: 2016-12-13 14:16:04.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2016-12-13 13:56:10
Data modyfikacji: 2016-12-13 14:16:04
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót